Vijay Sethupathi, Samantha at South Scope Lifestyle Awards 2016Show

Vijay Sethupathi, Samantha at South Scope Lifestyle Awards 2016Show