Please allow me to work : Sivakarthikeyan crying at Remo Success Meet

Please allow me to work : Sivakarthikeyan crying at Remo Success Meet